Election Details

S.N Name Type Action
1.
निर्बाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरीएकाे सूचना
Download
2.
मतदाताकाे अन्तिम नामावली प्रकाशन
Download
3.
Election 1st Name LIst
Download
4.
उमेदवारहरुको अन्तीम नामावली प्रकाशन
Download
5.
पाषर्द निर्विराेध निर्बाचित भएको घोषणा
Download
6.
Election Result 2073
Download
Top